Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24.05.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania i wykonania serwisu internetowego oraz usługi hostingu wraz z administracją, dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: 80.272.20.2017.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 29.05.2017 r. )

   Uwaga: Informacja dotycząca modyfikacji oraz pytań i odpowiedzi, wyjaśnień do SIWZ z dnia 09.06.2017 r. )

  Do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji z dnia 09.06.2017 r.

  Do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji z dnia 09.06.2017 r. - wersja edytowalna

  Do pobrania: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 09.06.2017 r.

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 09.06.2017 r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 13.06.2017 r. )

  13.06.2017 r., godz. 09:00 19.06.2017 r., godz. 09:00

  Do pobrania: Protokół z otwarcia ofert

  Do pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03