Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 26 maja2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwerów dla Katedry Lingwistyki Komputerowej WZiKS UJ. Nr sprawy 80.272.118.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  Termin składania ofert: 05.06.2017 r. godz: 10:00 07.06.2017 r. godz. 10:00

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tj. na dzień 1.06.2017 r.)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna (tj na dzień 1.06.2017 r.)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03