Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Zaproszenie z dnia 26.05.2017r. do złożenia oferty na wyłonienie wykonawcy w zakresie kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników konferencji „SIMS21”. Nr sprawy 80.272.107.2017.

  •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

     Do Pobrania: Załącznik B

     Termin składania ofert: 5.06.2017r. 9:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03