Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 31.05.2017r. o przetargu nieograniczonym na zamówienia na dostawę, wymianę, wykonanie pomiarów walidacji, wywóz i utylizację filtrów kieszeniowych, kasetowych plisowanych, kasetowych plisowanych w technologii mini-pleat, kasetowych płaskich, do klimakonwektorów oraz filtrów HEPA zamontowanych w centralach wentylacyjnych, szafach klimatyzacji precyzyjnej, klimakonwektorach, obudowach kanałowych typu KAF i nawiewnikach z filtrem absolutnym w pomieszczeniach czystych eksploatowanych w budynkach Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy 80.272.88.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  08.06.2017r. godz. 09:00 12.06.2017r. godz. 09:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03