Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 1 czerwca 2017 r. na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektora dla Obserwatorium Astronomicznego UJ. Nr sprawy 80.272.123.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 09.06.2017 r. godz: 10:00

   Do Pobrania: Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03