Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 2 czerwca na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na modernizacji systemu instalacji wody lodowej poprzez wymianę agregatu na nowy w budynku Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego i Wejścia Głównego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Gronostajowej 7 wraz z integracją nowego agregatu z systemem BMS wraz z wizualizacją, 80.272.126.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 12.06.2017r, godzina 09:00

  Protokół z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ( wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03