Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 06.06.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie transportu odczynników, aparatury, materiałów oraz innych składników majątkowych z Wydziału Chemii UJ w Krakowie przy ul. Ingardena do jego nowej siedziby na Kampusie UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 2. Nr sprawy 80.272.115.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Wzór umowy - część I przedmiotu zamówienia

  Wzór umowy - część II przedmiotu zamówienia

   Termin składania ofert: 14.06.2017r. godz. 10:00

  Modyfikacja SIWZ 07.06.2017r.

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja po modyfikacji z dnia 07.06.2017

  Pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ

  Wykaz odczynników - załącznik do pytań i odpowiedzi, modyfikacji do SIWZ

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

  Sprostowanie do protokół z otwarcia ofert

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03