Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 08.06.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie obiektów kompleksu sportowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, znajdującego się przy ul. Piastowskiej 26 w Krakowie - II etap, numer sprawy: 80.272.128.2017.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  Do pobrania: Załącznik A do SIWZ

  23.06.2017 r., godz. 10:00

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

  Do pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03