Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 8.06.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń aktywnych do sieci komputerowej Collegium Kołłątaja UJ zlokalizowanego w Krakowie, ul. Św. Anny 6., nr sprawy 80.272.131.2017

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 16.06.2017, godz. 10:00

  Pytania i odpowiedzi Zamawiającego - 12.06.2017

  Protokół z otwarcia ofert - 16.06.2017

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania - 19.06.2017

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 23.06.2017


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03