Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 09.06.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy publikacji „Atlas elektroencefalografii", autorstwa Magdaleny Bosak, ISBN: 978-83-233-4311-0, wraz z dostawą nakładu dla potrzeb Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.127.2017.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  Do pobrania: Załącznik A1 do SIWZ

  Do pobrania: Załącznik A2 do SIWZ

  19.06.2017 r., godz. 10:00

  Do pobrania: Protokół z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu (unieważnieniu) postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03