Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dn. 12.06.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych UJ (z wyłączeniem Collegium Medicum) w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia. znak sprawy: 80.272.98.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Załącznik nr 2 do formularza oferty - wersja edytowalna

  21.06.2017r., godzina 10:00Termin składania ofert: 22.06.2017r., godzina 10:00

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.06.2017r.

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ, modyfikacja SIWZ z dnia 20.06.2017r.

  Informacja z otwaria ofert

  Zawiadomienie o wyniku postępowania dla części nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6

  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części od 1 do 6 z dnia 05.09.2017r.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03