Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Zaproszenie z dnia 13.06.2017 r. do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, prowadzonym na mocy postanowień art. 138o ust.2-4 ustawy PZP na świadczenie kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników konferencji, organizowanych przez zamawiającego w dniach 24-27.07.2017 r. (CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) oraz 19-24.09.2017 r. (CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) – Znak sprawy 80.272.124.2017

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

  Do pobrania:Załącznik A do Zaproszenia

  Do pobrania:Załącznik B do Zaproszenia

  Do pobrania:Załącznik C do Zaproszenia

  Do pobrania:Załącznik D do Zaproszenia

   Termin składania ofert: 22.06.2017 r., godz. 09:00

  Do pobrania:Wyjaśnienia treści Zaproszenia do składania ofert

  Do pobrania:Wyjaśnienia treści Zaproszenia do składania ofert

  Do pobrania:Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania - w odniesieniu do CZĘŚCI I i II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   Ogłoszenie z dnia 14 lipca 2017 r. o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03