Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 13.06.2017 r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zapasowego sprzęgacza dużej mocy wysokiej częstotliwości (zwanego dalej RF high power coupler), do głównych wnęk rezonansowych pierścienia akumulacyjnego SOLARIS, dostarczonych przez firmę Research Instruments GmbH (zwana dalej RI) na podstawie umowy nr CRZP/UJ/154/2012 z 24 października 2012 r. zawartej w trybie z wolnej ręki. Nr sprawy 80.272.133.2017

  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03