Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20 czerwca 2017 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu konserwatorskiego dziedzińca Collegium Kołłątaja Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków ul. Św. Anny 6 wraz z przebudową instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz teletechnicznej. Nr sprawy 80.272.120.2017


 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 5.07.2017 r., godz. 10:00

  Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03