Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 23.06.2017 r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy publikacji „Atlas elektroencefalografii", autorstwa Magdaleny Bosak, ISBN: 978-83-233-4311-0, wraz z dostawą nakładu dla potrzeb Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: 80.272.154.2017.

  •  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03