Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Zaproszenie z dnia 26.06.2017 r. do składania ofert na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia warsztatów zawodowych z kompetencji informatycznych dla studentów kierunku Matematyka lub Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. Nr sprawy: 80.272.134.2017

 • Zaproszenie do składania ofert

  Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna

  termin składania ofert 04.07.2017 r. godz. 10:00

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do Zaproszenia z dnia 30.06.2017 r.

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania z dnia 11.07.2017 r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21.07.2017 r.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03