Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.06.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętów komputerowych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dziewięciu części zamówienia, nr sprawy: 80.272.116.2017.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Oświadczenie powiązania kapitałowe - wersja edytowalna

  05.07.2017 r., godz. 11:00 Termin składania ofert: 18.07.2017r., godz. 11:00

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Modyfikacja SIWZ z dnia 28.06.2017r.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.07.2017r.

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ, Modyfikacja SIWZ z dnia 04.07.2017r.

  Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia z dnia 06.07.2017r.

  Modyfikacja SIWZ z dnia 06.07.2017r.

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.07.2017r. )

  Modyfikacja SIWZ z dnia 11.07.2017r.

  Zmieniony SIWZ z dnia 11.07.2017r.

  Zmieniony SIWZ z dnia 11.07.2017r. - wersja edytowalna

  Protokół z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania dla części nr: 5, 6, 7, 8

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania dla części nr: 1, 3, 9

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania dla części nr: 2, 4

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia od cześci 1 do 9 z dnia 28.08.2017r.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03