Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 30.06.2017 r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki, w oparciu o postanowienia art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy PZP, na relokację wraz z reinstalacją aparatury naukowo-badawczej firmy Prevac, znajdującej się na wyposażeniu Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Znak sprawy 80.272.137.2017

  •  Do pobrania:Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie z dnia 01.08.2017 r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03