Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Informacje dotyczące postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów konferencyjnych dla Działu Promocji UJ. Nr sprawy 80.272.157.2017.

 • Informacja z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w cz.1

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz.2,3.

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w cz.4

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03