Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30.06.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie relokacji sprzętu komputerowego (serwery, komputery, monitory, urządzenia wielofunkcyjne i inne) z Wydziału Chemii UJ w Krakowie przy ul. Ingardena do jego nowej siedziby na Kampusie UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 2. Nr sprawy 80.272.166.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ

  10.07.2017 godz. 09:00 11.07.2017r. godz. 09:00

  Modyfikacja SIWZ

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03