Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 3 lipca 2017r na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, demontażu obecnie zainstalowanego urządzenia typu LENNOX RLA 2.60 DC i montażu nowego agregatu wody lodowej w budynku Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie (30-059) przy al. Mickiewicza 22, znak sprawy 80.272.147.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 24.07.2017r, godz.09:00

  Protokół z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 11.08.2017r. Uwaga: 

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03