Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 5.07.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy przełączników LAN dla systemu SAP dla Sekcji Systemów Zarządzania Uczelnią UJ. Nr sprawy 80.272.169.2017.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 13.07.2017r. 10:00

  Informacja z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03