Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 06.07.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: 80.272.156.2017

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 14.07.2017 r. godz. 10:00

   Uwaga: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 07.06.2017 r. )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ z dnia 07.07.2017 r.

  Protokół z otwarcia ofert z dnia 14.07.2017 r.

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania z dnia 19.07.2017 r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 25.07.2017 r.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03