Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.07.2017 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego. Nr sprawy 80.272.172.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 20.07.2017, godz. 09:00

  Protokół z otwarcia ofert - 20.07.2017

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania - 28.07.2017

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 29.08.2017


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03