Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.07.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej podwójną korektę tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów, nr sprawy: 80.272.144.2017.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  Do pobrania: Załącznik A do SIWZ

  Do pobrania: Załącznik B do SIWZ

  24.07.2017 r., godz. 09:00

  Do pobrania: Protokół z otwarcia ofert

  Do pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach III i IV oraz o unieważnieniu postępowania w częściach I, II i V

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w częściach III i IV oraz o unieważnieniu postępowania w częściach I, II i V


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03