Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dn. 17.07.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy licencji oprogramowania Mathematica University Unlimited Site firmy WOLFRAM REASEARCH dla Wydziału Fizyki , Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.176.2017)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 25.07.2017 r., godz. 10:00

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03