Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Zaproszenie z dnia 24.07.2017 r. do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, prowadzonym na mocy postanowień art. 138o ust.2-4 ustawy PZP na świadczenie usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych) na potrzeby organizowanego w Krakowie, w dniach 18-21 września 2017 r., Narodowego Kongresu Nauki, zgodnie z wymaganiami jakościowymi i ilościowymi opisanymi w Zaproszeniu do składania ofert - Znak sprawy 80.272.186.2017

  •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

     Termin składania ofert: 02.08.2017 r., godz. 09:00

     Do pobrania:Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania w CZĘŚCI I i II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

     Ogłoszenie z dnia 08.08.2017 r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03