Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Wstępne ogłoszenie informacyjne z dnia 03.08.2017 r. dotyczące zakupu i dostawy systemu do automatycznego obrazowania zwierząt laboratoryjnych in vivo oraz in vitro metodą mikrotomografii komputerowej, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, nr sprawy: 80.272.192.2017.


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03