Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 3 sierpnia 2017 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 5 sztuk rzutników z uchwytami, 1 sztuki drukarki przenośnej oraz 1 sztuki komputera przenośnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,nr 272.189.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  11.08.2017r, godz.09:00 Termin składania ofert: 14.08.2017, godz.09:00

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

   Uwaga: Modyfikacja do SIWZ

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

  Do pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części II oraz o unieważnieniu postępowania w części III

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ( wyniku) postępowania cz.1

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03