Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 4.08.2017 r. o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę naturalnej wody źródlanej w butlach o poj. 15 - 20 litrów wraz z dzierżawą urządzeń dozujących wodę dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego (poza Collegium Medicum) zlokalizowanych w Krakowie, Nr sprawy 80.272.175.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 14.08.2017 r., godz. 09:00

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 9.08.2017

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert - 11.08.2017

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania - 29.08.2017

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 12.09.2017


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03