Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 07.08.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętów komputerowych dla Samorządu Studentów UJ w Krakowie, Nr sprawy 80.272.151.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  16 sierpnia 2017r., godzina 11:00 Termin składania ofert: 17 sierpnia 2017r., godzina 11:0

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.08.2017r. )

  Modyfikacja SIWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami z dnia 11.08.2017r.

  Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.08.2017r.

  Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 30.08.2017r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 22.09.2017r.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03