Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Wstępne ogłoszenie informacyjne z dnia 08.08.2017 r. dotyczące wyłonienia Wykonawcy w zakresie realizacji robót związanych z modernizacją i przebudową budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie, nr sprawy: 80.272.187.2017.


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03