Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 08.08.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: 80.272.181.2017.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi oraz informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 10.08.2017 r. )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10.08.2017 r. )

  16.08.2017 r., godz. 09:00 18.08.2017 r., godz. 09:00

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

  Do pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Zawiadomienie o uchyleniu decyzji o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania z dnia 29 sierpnia 2017 r.

   Do pobrania:Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03