Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Zaproszenie z dnia 10.08.2017 r. do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, prowadzonym na mocy postanowień art. 138o ust.2-4 ustawy PZP na świadczenie świadczenie kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników konferencji Narodowy Kongres Nauki (NKN), odbywającej się w dniach 19-20.09.2017 r., w Krakowie, w budynku ICE KRAKÓW, zgodnie z wymaganiami jakościowymi i ilościowymi opisanymi w Zaproszeniu do składania ofert - Znak sprawy 80.272.204.2017


 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert - 10.08.2017

   Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert - 10.08.2017 - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Załacznik B do Zaproszenia

   Termin składania ofert: 18.08.2017, godz. 12:00

  Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia - 11.08.2017

  Protokół z otwarcia ofert - 18.08.2017

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania - 29.08.2017

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 8.09.2017

  Sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - 14.09.2017


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03