Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.08.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania świadczeń promocyjnych typu outdoor konferencji Narodowy Kongres Nauki (NKN), odbywającej się w dniach 19-20.09.2017 r. w Krakowie, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, nr sprawy: 80.272.205.2017.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 18.08.2017 r.

   Uwaga: Modyfikacja do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 18.08.2017 r. )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18.08.2017 r. )

  Termin składania ofert dla części 1 oraz 4 przedmiotu zamówienia: 21.08.2017 r., godz. 12:00

  Do pobrania: Protokół z otwarcia ofert - część 1 oraz część 4 przedmiotu zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 21.08.2017 r. )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 21.08.2017 r. )

   Uwaga: Modyfikacja do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22.08.2017 r. )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22.08.2017 r. )

  Termin składania ofert dla części 3 przedmiotu zamówienia: 21.08.2017 r., godz. 12:00 22.08.2017 r., godz. 12:00 23.08.2017 r., godz. 12:00

   Uwaga: Modyfikacje oraz pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do treśći SIWZ z dnia 23.08.2017 r.  )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23.08.2017 r. )

  Do pobrania: Protokół z otwarcia ofert - część 3 przedmiotu zamówienia

  Termin składania ofert dla części 2 przedmiotu zamówienia: 21.08.2017 r., godz. 12:00 22.08.2017 r., godz. 12:0023.08.2017 r., godz. 12:00 28.08.2017 r., godz. 12:00 29.08.2017 r., godz. 12:00

  ZAWIADOMIENIE o wyniku postępowania w zakresie części nr I z dnia 25.08.2017r.

  ZAWIADOMIENIE o wyniku postępowania w zakresie części nr IV z dnia 25.08.2017r.

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części III

  Do pobrania: Protokół z otwarcia ofert - część 2 przedmiotu zamówienia

  Do pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części II

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03