Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.08.2017 o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych, jak i monitoringu pożarowego w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy 80.272.191.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  Załacznik nr 1 do SIWZ - formularz JEDZ

   Termin składania ofert: 22.09.2017, godz. 09:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ, MODYFIKACJA SIWZ - 5.09.2017

  Protokół z otwarcia ofert - 22.09.2017

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania - 10.10.2017

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 25.11.2017


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03