Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Informacje dotyczące postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oraz konfekcjonowania materiałów promocyjnych oraz wydruku materiałów na konferencję Narodowego Kongresu Nauki dla Działu Promocji UJ. Nr sprawy 80.272.198.2017.

  • Informacja z otwarcia ofert

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03