Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.08.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń w Domu Studenckim Nawojka w Krakowie, nr sprawy: 80.272.190.2017.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 01.09.2017 r., godz. 10:00

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 28.08.2017 r.

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 29.08.2017 r.

  Protokół z otwarcia ofert z dnia 01.09.2017 r.

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania z dnia 08.09.2017 r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 27.09.2017 r.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03