Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.08.2017 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową zbiornika retencyjnego w ramach systemu retencji na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy: 80.272.178.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  Załącznik A do SIWZ

  05.09.2017, godz. 10:00 07.09.2017, godz. 10:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ ORAZ MODYFIKACJE DO SIWZ w tym zmiana terminu składania i otwarcia ofert - 29.08.2017

  Załącznik B do SIWZ

  Ogłoszenie nr 500020108-N-2017 z dnia 29-08-2017 r.: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ - 1.09.2017

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert z dnia 07.09.2017r.

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania - 15.09.2017

  Ogłoszenie z dnia 4.10.2017 o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03