Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Wstępne ogłoszenie informacyjne z dnia 22.08.2017 r. dotyczące wyłonienia Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawów digitalizacyjnych dla potrzeb Biblioteki Jagiellońskiej w odniesieniu od jednej do pięciu cześci..


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03