Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.08.2017 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów biurowych oraz wybranych akcesoriów komputerowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum), zgodnie z wykazem asortymentowo-ilościowym, zawartym w załączniku A do SIWZ, nr sprawy: 80.272.201.2017.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Formularz oferty wraz z załącznikami - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (powiązania kapitałowe) - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Modyfikacja do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 29.08.2017 r. )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29.08.2017 r. )

  Do pobrania: Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 31.08.2017 r.

  Do pobrania: Zmodyfikowany załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.08.2017 r. )

  Termin składania ofert:30.08.2017 r., godz. 09:00 01.09.2017 r., godz. 09:00 06.09.2017 r., godz. 09:00, 07.09.2017 r., godz. 09:00

  Ogłoszenie z dnia 04.09.2017 r. o zmianie ogłoszenia

  Do pobrania:Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  Do pobrania:Protokół z otwarcia ofert

   Do pobrania:Informacja o unieważnieniu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 20.10.2017 r. o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03