Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Przedmiotem zamówienia jest dostawa ceramicznej komory próżniowej produkcji firmy FRIATEC AG Company dla magnesu typu kicker w NCPS SOLARIS, oznaczenie producenta: COSY.002.16.01.00.AS oraz F599-152-004., nr sprawy 80.272.208.2017

  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy - 25.08.2017

    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 31.08.2017

    Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - 31.08.2017


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03