Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Zaproszenie z dnia 31.08.2017 r. do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, prowadzonym na mocy postanowień art. 138o ust. 2-4 ustawy PZP, na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi organizacji i obsługi konferencji Narodowy Kongres Nauki (NKN), odbywającej się w dniach 19-20.09.2017 r., w Krakowie, w budynku ICE KRAKÓW, nr sprawy: 80.272.218.2017.

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do złożenia oferty

   Do Pobrania: Formularz oferty wraz z załącznikami - wersja edytowalna

  Do pobrania: Załącznik A do Zaproszenia

  Do pobrania: Załącznik B do Zaproszenia

  Do pobrania: Załącznik C do Zaproszenia

  Do pobrania: Załącznik D do Zaproszenia

  Do pobrania: Załącznik E do Zaproszenia

  Do pobrania: Załącznik F do Zaproszenia

   Termin składania ofert: 05.09.2017 r., godz. 08:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI ZAPROSZENIA - 1.09.2017

  Do pobrania: Protokół z otwarcia ofert

  Sprostowanie zapisów Protokołu z otwarcia ofert - 5.09.2017

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania - 7.09.2017

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18.09.2017


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03