Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Ogłoszenie nr 500021600-N-2017 z dnia 31-08-2017 r. - Przedmiotem zamówienia jest dostawa ceramicznej komory próżniowej produkcji firmy FRIATEC AG Company dla magnesu typu kicker w NCPS SOLARIS, oznaczenie producenta: COSY.002.16.01.00.AS oraz F599-152-004, nr sprawy 80.272.216.2017

  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy - 31.08.2017

    Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - 15.09.2017


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03