Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Informacje dotyczące postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów konferencyjnych i oprawę plastyczną, dla uczestników konferencji 90 lat PTM „Mikrobiologia: wczoraj-dziś-jutro”. Nr sprawy 80.272.213.2017.

  • Informacja z otwarcia ofert

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03