Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.09.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy dostawcy przełącznika sieciowego na potrzeby systemu wideokonferencyjnego dla Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego., nr sprawy: 80.272.220.2017.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 19.09.2017 r. godz. 10:00

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03