Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dn. 12.09.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy publikacji Ch. A. Padesky, D. Greenberger pt.: „Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia”, ISBN: 978-83-233-4212-0, wyd. 2 dodruk, wraz z dostawą nakładu, dla potrzeb Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.227.2017

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wersja edytowalna

     Termin składania ofert: 20.09.2017 r., godz. 10:00

    Informacja z otwarcia ofert


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03