Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.09.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przedłużenia asysty technicznej na sprzęt i oprogramowanie firmy Oracle. Całość sprzętu, który ma być objęty asystą techniczną znajduje się w Krakowie, przy ul. Podole 62 oraz ul. Reymonta 4. Nr sprawy 80.272.222.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  21.09.2017r. godz. 09:00 22.09.2017r. godz. 09:00

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi do SIWZ

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03