Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dn. 13.09.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Adult Children of Emotionally Immature Parents”, autorstwa Lindsay C. Gibson, ISBN 978-1-62625-170-0, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: 80.272.231.2017

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wersja edytowalna

     Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

     Termin składania ofert: 22.09.2017 r., godz. 10:00


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03