Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.06.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy komór laminarnych i komór do pracy z kwasami nukleinowymi w odniesieniu do jednej i/lub dwóch części zamówienia w ramach projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/202/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ w części 1 postępowania )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ w części 1 i 2 postępowania )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 29.06.2009r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 204452-2009 z dnia 2009-06-22 r. )

   Termin składania ofert: 02.07.2009, godz. 11:00 06.07.2009, godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1 i 2

   Ogłoszenie z dnia 23.07.2009r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03